Bréf frá Per Lind til Gunnlaugs

11 Jan

Hei, Gunnlaugur!

La meg begynne med å ønske deg og dine løperkolleger et riktig godt nytt år!

Så var det ultraløpsmiljøets forhold til Norsk Fridrett (tidligere Norges Friidrettsforbund).

Jeg tok første gang kontakt med friidrettsforbundet våren 1996, da jeg skulle sende tre løpere til VM på 100 km i Moskva. Jeg stilte da spørsmål om løperne kunne få bruke landslagsdraktene under mesterskapet, og det fikk de lov til. Siden holdt jeg mer eller mindre regelmessig kontakt med forbundet, særlig i forbindelse med internasjonale mesterskap, hvor vi alltid fikk låne landslagets drakter.

I 2004 eller 2005 – jeg husker ikke helt – tok styret i Kondis et initiativ overfor administrasjonen (generalsekretæren) i forbundet om å opprette et eget ultraløpsutvalg i friidrettsforbundet. Dette ble gjort slik at styret i Kondis innstilte på fem personer overfor styret i NFIF, som så oppnevnte et utvalg på fem personer med meg som leder. Utvalget blir oppnevnt for to år om gangen, den siste gangen etter innstilling fra utvalget selv.

Ultraløpsutvalget er altså ikke valgt av løperne, men oppnevnt av forbundet.

Vi er derfor underlagt og ansvarlige overfor forbundet.

Jeg veit at i Sverige velges ultrakomiteen av løperne hvert år. I Danmark veit jeg ikke hvordan de gjør det, men jeg veit at ultraløperne har kontakt med DAF. Men hvordan denne kontakten virker, veit jeg ikke. I Finland tror jeg det er Endurance Team som styrer det hele, og jeg mener at de også har kontakt med sitt forbund i en eller annen form. I Sverige har komiteen jevnlig kontakt med det svenske forbundet, og de har fått anledning til å arrangere svensk riksmesterskap på 100 km og 24 timers, men ennå ikke fått tillatelse til å arrangere offisielle svenske mesterskap. Men jeg veit at komiteen arbeider mye med å få til det.

Det er nok ingen tvil om at vi her i Norge har den beste ordningen, i og med at ultraløping er en del av friidrettsforbundet. I 2007 fikk vi gjennomslag for å arrangere offisielle Norgesmesterskap hvert år – på 100 km og 6 timers. Det første mesterskapet – på 100 km – gikk i Bergen i 2008. I 2009 var det så Norgesmesterskap på 6 timers, på Trandum. Og slik vil det alternere hvert annet år. Nå har vi begynt å arbeide med å få til også et NM på 24 timers, men vi vil ikke ha noe NM før vi har fått større bredde og et bedre nivå generelt.

Man kan selvfølgelig si at den ordningen vi har i Norge ikke er særlig demokratisk, siden ultraløpsutvalget ikke velges av løperne, men jeg er overbevist om at den måten vi er organisert på i Friidrettsforbundet, er det som fungerer best.

Ultraløpsutvalget greide i 2007 å få en sponsoravtale med A/S Hytteplan, i første omgang for tre år, men nå forlenget i ytterligere tre år. Sponsoren, som selv er ultraløper (på mosjonsnivå) gir oss 40.000,- kroner hvert år, i tillegg til at han også bidrar med finansiering av våre utmerkelser – Hytteplanken for deltakelse i minst tre norske ultraløp, Ultraløper’n for oppnådde distanser i ultraløp (1000 km, 5000 km og 10.000 km), og nå også Årets ultraløper. Denne siste utmerkelsen er det ultraløperne som velger, etter at ultrautvalget har nominert fem løpere. De to førstnevnte utmerkelsene er i samarbeid med Kondis, og man må være medlem av Kondis i minst tre år for å få dem, i tillegg til de nevnte prestasjonene.

Sponsoravtalen har gjort det mulig for oss å kunne dekke reiseutgifter for løpere som deltar i internasjonale mesterskap. I år ser det også ut til at forbundet vil bidra med reisestøtte til våre to beste løpere, som begge er så gode at de kan plassere seg blant de beste.

Ultraløpsutvalget består i dag av Olav Engen, Geir Frykholm, Tommy Kristiansen, Sharon Broadwell og meg, og jeg er fortsatt leder (men håper å få avløsning neste år).

Vi har et veldig godt samarbeid med administrasjonen i forbundet, og er meget fornøyd med at vi er en del av det offisielle norske friidrettsmiljøet.

Vi har også et meget godt forhold til IAU. (Noe skyldes nok at jeg har hatt personlig kontakt med en del av lederne i IAU i over 20 år.)

Jeg håper du får noe ut av denne informasjonen, og beklager at jeg ikke kan hjelpe deg når det gjelder Danmark og Finland.

Har du flere spørsmål, er du hjertelig velkommen!

Med ultraløperhilsen

Per Lind

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: